Athene Classic / Athene Plus / Athene Lux

Athene Lux

Athene Plus

Athene Classic
Vejledning Athene Classic

Vejledning Athene Plus

Vejledning Athene Lux

Beskrivelse.

Konstrueret af KTAS udviklingsafdeling, designet af Christian Bjørn.

Apparaternes elektriske opbygning bygger på principperne fra danMark Classic (Classic), danMark 2 (Plus) og delvist danMark 2 elite (Luxe). 

Da GNT-A i slutningen af 1980’erne pludselig standsede alt telefonapparat-fremstilling til det danske marked, måtte KTAS hurtigt finde et nyt standardapparat i stedet for danMark Classic/danMark 1.

Af ophavsrettigheds årsager måtte man konstruere et nyt design. En fabrik i fjernøsten kunne tilbyde, at fremstille apparatet rimeligt hurtigt, hvilket skulle ske, da lagerbeholdningen af danMark apparaterne kun kunne række ca. 6 måneder frem. Det lykkedes, at fremstille et godt gedigent apparat der fungerer tilfredsstillende og til tiden.

Athene Classic:  
R-tast med sløjfebryder, ringelampe (glimplampe), volumekontrol, toneringer kan stilles til høj, lav eller frakoblet (gælder ikke ringelampen), gentagelse af sidst kaldte nummer, sidetone-omskifter (til PABC eller offentlig central), Mikrofonafbryder i mikrotelefon, som kan fastlåses (tangent).

Athene Plus:  
Som Athene Classic, samt 10 hukommelser for telefonnumre (kvik-kalds knapper), display (ikke til “Vis nummer”-funktion), genkald af sidst kaldte nummer, medhør.

Athene Luxe:  
Som Athene Plus, men med 10 kvik-kalds knapper, hver med plads til 2 numre = 20 pladser i hukommelsen, programmerbar toneringer og håndfri betjening.

Ringelampen virke kun, såfremt ringespændingen er ca. 90 volt AC, det vil sige, at lampen muligvis ikke lyser i takt med ringningen hvis apparatet er tilsluttet f. eks. en ISDN terminaladapter (A/B-port).

Mikrotelefon kompatibel for alle Athene apparaterne. Kan ikke fås uden tangent.

Apparatet fik ikke den store udbredelse, da telefonapparat-markedet i samme periode blev liberaliseret. Kort tid efter blev abonnementsreglerne lavet om, så KTAS ikke længere leverede telefonapparat ved nyoprettelse af telefonabonnement. Kunden (tidl. abonnenten) kunne således selv vælge telefonapparatleverandør, blot apparatet var godkendt af P&T (senere IT og Telestyrelsen, nu Energistyrelsen). Ved fusionen med de øvrige danske teleselskaber til Tele Danmark i 1995, blev apparat-typerne udfaset, hvilket egentlig var synd, da der er/var et virkelig godt telefonapparat.

Athene apparat-serien er en af de første typer apparater der kun er solgt, d.v.s. det er kundens ejendom. Der findes ingen abonnerede apparater af disse typer, men der kunne tegnes serviceaftale, der i pris svarede til et abonneret apparat (ca. DKK 20/kvartal).

Farver: Sort, grå eller hvid (Mikrotelefon og apparatets underdel, samt ledninger er altid sort). Dæksler kunne købes i Telebutikkerne i farverne bordeaux, rød og violet.

Udgået apparat, kan muligvis ikke fejlrettes mere.

 

Teknikerens kommentar.

Fremragende telefonapparat med pæne store taster og stort og tydeligt display (Plus og Luxe), god talegengivelse, også i håndfri funktion (Luxe). Ledninger kan udskiftes af brugeren selv (standardmateriel), personligt har jeg aldrig oplevet fejl på denne apparattype.