Typiske apparatfejl.

Apparat-type Fejl, afhjælpning, bemærkninger
Generelt for alle apparater-typer Hvis telefonapparatet er abonneret eller man har serviceaftale på telefonapparatet (solgte apparater), SKAL DET ALTID indleveres i dit Teleselskabs Telebutik for reparation. Hvorfor rode med det selv og eventuelt ødelægge apparatet, når man nu betaler andre for at udføre reparation på apparatet. Abonnerede telefonapparater er Teleselskabets ejendom og må ikke serviceres af andre end Teleselskabet (Telebutik).

Fejl på ledninger. Mikrotelefon-snoren (spiralledning) har det med at blive snoet. Det opstår typisk fordi man afløfter og pålægger mikrotelefonen i samme retning, d.v.s at man drejer mikrotelefonen den ene vej når man afløfter, skifter til det andet øre (måske flere gange) og pålægger mikrotelefonen i samme retning. Derved snoes ledningen efterhånden mere og mere.

Fejl på propsnor er ofte fordi man træder på eller snubler over ledningen og derved ødelægger stikproppen eller river ledningen ud af apparatet.

Afhjælpning: Afbryd telefonapparatet ved at udtage propsnoren fra vægstikket. Løft telefonapparatet så højt man kan og lad mikrotelefonen hænge løst ned uden at ramme gulvet. Mikrotelefonen vil nu prøve at dreje tilbage til ledningens normale snoning.  Kan spiralledningen udtages af apparatet, er det lettere. Hold i ledningens stik-ende og lad mikrotelefonen hænge løst ned uden at ramme gulvet. Kan tage flere minutter. Hjælper det ikke, skal ledningen udskiftes.

Fejl på propsnoren kan sjældent repareres, men skal udskiftes (Telebutik). Løse stikpropper kan dog muligvis købes, hvis det kun er stikproppen, der er gået i stykker.

Udskiftning af ledninger: På nyere typer telefonapparater hvor ledninger isættes med modularstik kan ledningen udskiftes uden de store problemer, da disse ledninger som regel er standardmateriel. Farven på ledningen kan måske ikke være tilsvarende den gamle ledning.

På ældre typer telefonapparater hvor ledningerne er fastmonteret skal ledningen udskiftes af tekniker i Telebutikken. Da disse ledninger er fabrikeret specielt til apparatet, er det muligt, at disse ikke længere kan leveres. Hvis apparatet IKKE er abonneret og/eller uden serviceaftale, vil udskiftning af ledninger være mod gældende afgift. Hvis man har lidt teknisk snilde, kan man dog selv skifte propsnoren, hvis man kan få fat i en ny propsnor af samme type, farverne på trådene er normal standard, rød-blå-gul. Husk at notere på hvilke poster de forskellige farver sidder på, så du får genmonteret dem rigtigt. Udskiftning af fastmonteret spiralledning bør kun foretages af en kyndigt person.

Fejl på dæksler. Typisk hvis apparatet er faldet på gulvet eller man ligefrem har kastet det på gulvet (eller efter hinanden, det er oplevet), hvorved dækslerne eller apparatkroppen revner eller slås i stykker.

Afhjælpning: Hvis nyere apparat, køb et nyt dæksel og udskift dækslet. Hvis apparatet er af ældre dato, skal apparatet kasseres. Hvis apparatet er abonneret eller man har serviceaftale, skal det indleveres i en Telebutik for reparation (kan være mod betaling). Selvom der ikke er farlig højspænding i telefonapparatet, kan det give ganske ubehagelige stød, især ved ringning.

Genkald virker ikke, apparat opsat som lokalapparat på PABC: Når man taster byliniekoden (typisk 0) går der ca. 1 sekund inden klartone fra offentlig telefoncentral høres. Når genkald eller nummersender aktiveres, sendes alle cifrene hurtigt efter hinanden. Hvis første ciffer er lig med byliniekoden, skal PABC’en først “finde” en ledig bylinie, der som sagt kan tage ca. 1 sekund. I mellemtiden har apparatet sendt de øvrige cifre, der så ikke bliver modtaget af den offentlige telefoncentral.

Afhjælpning: Hvis telefonapparatet har mulighed for at indkode pause efter bylinieciffer gøres dette. Hvis denne mulighed ikke eksisterer i apparatet (f.eks. Athene Classic), så kan funktionen genkald ikke benyttes, så længe apparatet benyttes som lokalapparat på en PABC.

Nogle PABC’ere kan programmeres til at give bylinie-klartone øjeblikkelig når byliniekoden er valgt, eller kan programmeres med buffer for ciffersending. Spørg din leverandør af PABC’en, det kan muligvis afhjælpe problemet.

Kirk F51/F61/F47 Modparten kan ikke eller næsten ikke høre noget: Mikrofonen i mikrotelefonen er blevet dårlig. Da telefonen typisk har kulkornsmikrofon er den sandsynlige årsag, at kulstykkerne er blevet fugtige og dermed ikke kan bevæge sig i takt med talen, fordi de klistre sammen. Hvis mikrotelefonen er med tangent (mikrofonafbryder) kan kontakterne være snavsede.

Afhjælpning: Mikrofonkapslen skal udskiftes eller tangent-kontakten skal renses (Telebutik)

Ingen lyd i ørestykket, modparten kan høre hvad du siger: Mikrotelefonen har sandsynligvis været tabt på gulvet og derved er kontakterne til telefonkapslen blevet mast flade.

Afhjælpning: Afbryd telefonapparatet, skrue ørestykket af og fjern telefonkapslen. Med pegefingeren tages fat i kontaktfjedrene i bunden af mikrotelefon og disse presses forsigtigt udad mod åbningen, isæt igen telefonkapslen og kontroller om telefonkapslens bagside kommer i kontakt med fjederen. Skru ørestykket på igen. Hjælper det ikke, må du i Telebutikken.

Støj og eventuelt vælger galt nummer: Der er monteret en jordforbindelse i vægstikkontakten. Kan også skyldes fejl på linien, f. eks. vandindtrængen i kablet eller parfordeler (kabelfejl).

Afhjælpning: Jordforbindelsen er monteret på det midterste/øverste (vandrette) ben i almindelig dansk 3 polet stikkontakt. Hvis stikkontakten kan tages ud af underlagsdåsen med almindelig skruetrækker, kan du selv fjerne jordledningen, der normalt er gul, men kan også have andre farver eller blanktråd. Den blanke ende på tråden skal isoleres eller bortklippes. Hvis stikkontakten ikke kan adskilles eller hvis man ikke selv vil eller har lyst at fikse det selv, må assistance fra teleselskabet tilkaldes, men kan være mod betaling.

Hvis der er fejl på linien så skal du fejlmelde din telefonlinie hos dit teleselskab, men prøv først med et andet telefonapparat (f. eks. lån din nabos telefonapparat).

Alternativt kan man skrue bunden af apparatet (2 skruer) og fjerne PROPSNORENS GULE ledning fra post “J”, klemskoen isoleres med et stykke isolerbånd, så den ikke laver ravage, hvis den skulle ramme andre strømførende dele. Eventuelt tapes den til propsnorens øvrige ledninger, men må ikke kortslutte til disse. Dette gælder for 3 polet propsnor. Hvis propsnoren er 5 polet er tråden brun. Bunden skrues på igen.

Jordforbindelsen er et levn fra gamle dage, da visse installationer krævede jordforbindelse, f. eks. relæ-dobbelt omstilling, medløbstæller og partstelefoner. Jordforbindelse benyttes ikke mere til normale telefoninstallationer. Fejlen kendes kun på denne type telefonapparat (F47/F51/F61)

Vælger galt nummer eller ikke slår klartonen ud: Nummerskivens kontakter er snavset eller fejl på linien.

Afhjælpning: Gå i Telebutikken. Har du selv mod på det, kan du rense kontakterne med kontaktspray (rensespray), der kan købes i elektronikbutikker. Hvis det er fejl på linien, skal du fejlmelde din telefonlinie hos dit teleselskab, prøv eventuelt med et andet telefonapparat først.

Nummerskiven køre langsomt tilbage: Det er en 10 Hz nummerskive der er monteret i apparatet.

Afhjælpning: Gå i Telebutik, nummerskiven kan i 95% af tilfældene ændres til 20 Hz. Gør det ikke selv, da fjederen let forsvinder. Kan være du skal betale for det.

Automatic F52/F62 Modparten kan ikke eller næsten ikke høre noget: Mikrofonen i mikrotelefonen er blevet dårlig. Da telefonen typisk har kulkornsmikrofon er den sandsynlige årsag, at kulstykkerne er blevet fugtige og dermed ikke kan bevæge sig i takt med talen, fordi de klistre sammen. Hvis mikrotelefonen er med tangent (mikrofonafbryder) kan kontakterne være snavsede.

Afhjælpning: Mikrofonkapslen skal udskiftes eller tangent-kontakten skal renses (Telebutik)

Vælger galt nummer eller ikke slår klartone ud: Nummerskivens kontakter er snavset eller fejl på linien.

Afhjælpning: Gå i Telebutikken. Har du selv mod på det, kan du rense kontakterne med kontaktspray (rensespray), der kan købes i elektronikbutikker. Hvis det er fejl på linien, skal du fejlmelde din telefonlinie hos dit teleselskab, prøv eventuelt med et andet telefonapparat først.

Nummerskiven køre langsomt tilbage: Det er en 10 Hz nummerskive der er monteret i apparatet.

Afhjælpning: Gå i Telebutik, nummerskiven kan kan i 98% af tilfældene ændres til 20 Hz. Gør det ikke selv, da fjederen let forsvinder. Kan være du skal betale for det.

Kirk og Automatic F68 Modparten kan ikke eller næsten ikke høre noget: Mikrofonen i mikrotelefonen er blevet dårlig. Hvis telefonen har kulkornsmikrofon er den sandsynlige årsag, at kulstykkerne er blevet fugtige og dermed ikke kan bevæge sig i takt med talen, fordi de klistre sammen. Hvis telefonapparatet har dynamisk mikrofon er den blevet defekt. Hvis mikrotelefonen er med tangent (mikrofonafbryder) kan kontakterne være snavsede.

Afhjælpning: Mikrofonkapslen skal udskiftes eller tangent-kontakten skal renses (Telebutik).

Nummerskiven køre langsomt tilbage: Det er en 10 Hz nummerskive der er monteret i apparatet.

Afhjælpning: Gå i Telebutik, nummerskiven kan måske ændres til 16 Hz, ellers skal den udskiftes. Gør det ikke selv, du kan let komme til at ødelægge nummerskiven.

Alle andre fejl på F68 telefonapparatet bør ikke repareres af ukyndige, da visse dele kan være vanskelig at samle igen.

LME Ericofon (Cobra) Modparten kan ikke eller næsten ikke høre noget: Mikrofonen i mikrotelefonen er blevet dårlig. Da telefonen typisk har kulkornsmikrofon er den sandsynlige årsag, at kulstykkerne er blevet fugtige og dermed ikke kan bevæge sig i takt med talen, fordi de klistre sammen.

Afhjælpning: Mikrofonkapslen skal udskiftes (Telebutik).

Nummerskiven køre langsomt tilbage: Det er en 10 Hz nummerskive der er monteret i apparatet.

Afhjælpning: Nummerskiven kan ikke ændres til 20 Hz. Nummerskiven skal udskiftes, hvis de stadig kan fremskaffes.

Gummikrans ved nummerskiven porøs eller knækket.

Afhjælpning: Prøv om Telebutikken kan skaffe en ny. Apparatet er udgået for mange år siden, så reservedele er måske ikke til at skaffe.

GNT-A danMark Classic
og
KTAS Athene Classic
Fejl på ledninger.

Afhjælpning: Ledninger er standardmateriel, køb nye i Telebutik, men det er ikke sikkert at farven er nøjagtig som den gamle ledning.

Fejl på mikrotelefon.

Afhjælpning: Hvis mikrotelefon stadig er på lager, kan de udskiftes, muligvis mod betaling.

Modparten kan ikke høre noget (danMark Classic): Mikrofonen til danMark Classic skal være af typen elektret mikrofon.

Afhjælpning: Mikrotelefoner af denne type kan KUN byttes med mikrotelefoner fra telefonapparaterne danMark 2 elite og danMark Svar. Mikrotelefoner fra apparat-typerne danMark 1 og danMark 2 (dynamiske mikrofoner) kan IKKE benyttes på danMark Classic, danMark 2 elite og danMark Svar (og omvendt for den sags skyld). Kan naturligvis også skyldes fejl i mikrofonen, men det er sjældent.

Fejl på kredsløb i apparatkrop.

Afhjælpning: Apparatet kasseres. Omkostningerne til reparation overstiger omkostningerne ved køb af et nyt og mere tidssvarende apparat.

GNT-A mini danMark Det eneste som kan udskiftes er ledningen. Denne er fremstillet specielt til dette apparat, så hvis Telebutikken ikke har den på lager mere, må man forsøge med andre ledninger (f. eks. den til Kirk Plus/Castor). Fejl på selve apparatet fejlrettes ikke, da omkostningerne er større end køb af nyt apparat.
GNT-A danMark 2 elite Ringer med en anden ringetone end sædvanlig og modparten er i højttaleren uden at jeg har rørt apparatet: Automatisk svar er aktiveret.

Afhjælpning: Der står et stort A i displayet, tryk på knappen “Au”, så det store A forsvinder. Automatisk svar er nu deaktiveret.

Apparatet er opsat som lokalapparat under PABC, men der er ingen lyd i eller noget i displayet: PABC’ens liniespænding (talespænding) er mindre end 48 volt DC.

Afhjælpning: Der er 2 muligheder: Prøv at ringe til lokalnummeret som apparatet er opsat på, efter nogle ringninger bør apparatet starte op, skal måske gentages nogle gange. Den anden mulighed er at opsætte apparatet på en direkte linie til den offentlige central, apparatet bør starte op med det samme, lad apparatet forblive på den direkte linie i ½ time, flyt så apparatet til det ønskede lokalnummer.

Apparatet er konstrueret til en liniespænding på 48 volt DC, men visse typer PABC’ere har kun en liniespænding på 24 volt.

Modparten kan ikke høre noget: Mikrofonen til danMark 2 elite skal være af typen elektret mikrofon.

Afhjælpning: Mikrotelefoner af denne type kan KUN byttes med mikrotelefoner fra telefonapparaterne danMark Classic og danMark Svar. Mikrotelefoner fra apparat-typerne danMark 1 og danMark 2 (dynamiske mikrofoner) kan IKKE benyttes på danMark Classic, danMark 2 elite og danMark Svar (og omvendt for den sags skyld). Kan naturligvis også skyldes fejl i mikrofonen, men det er sjældent.

GNT-A danMark 1
og
danMark 2
Modparten kan ikke høre noget: Mikrofonen til danMark 1 og danMark 2 skal være af typen dynamisk mikrofon.

Afhjælpning: Mikrotelefoner af denne type kan KUN byttes med mikrotelefoner fra telefonapparaterne danMark 1 og danMark 2. Mikrotelefoner fra apparat-typerne danMark Classic, danMark 2 elite og danMark Svar (elektret mikrofoner) kan IKKE benyttes på danMark 1 og danMark 2 (og omvendt for den sags skyld). Kan naturligvis også skyldes fejl i mikrofonen, men det er sjældent.

Indkodning i nummerhukommelse er slettet (danMark 2): Apparatet har været uden liniespænding i mere end 15 minutter.

Afhjælpning: Indkod numrene på ny. Hvis telefonapparatet er opsat i forbindelse med udstyr, der afbryder telefonapparatet, f. eks. en telefax, modem eller enkelt-omstiller, vil hukommelsen blive slettet hver gang udstyret benyttes i mere end 15 minutter. Eventuelt opsættes en spændingsdeler, der bestilles ved dit teleselskab.

Dette gælder i øvrigt de fleste telefonapparater med hukommelse, medmindre telefonapparatet har mulighed for batteri-back-up. Spændingsdeleren hjælper ikke, hvis linien afbrydes før spændingsdeleren, f. eks. hvis linien afbrydes på telefoncentralen eller ved kabelfejl.

Mikrotelefon til F78/DA80 og danMark-apparater

Hvordan man kender forskel?

Der er 4 typer mikrotelefoner til F78/DA80 og danMark-serien.

De 3 typer ligner hinanden til forveksling og det er dem der omtales her.

Den 4. type bruges kun til danMark 3 og er af en helt anden udformning og farve. Denne type er ikke vist her, da den som nævnt kun kan benyttes til danMark 3 apparatet.

F78 og DA80 har ikke modularstik, så mikrotelefoner til danMark-serien kan ikke monteres på F78/DA80 eller omvendt.

Mikrotelefon til F78 og DA80: Dynamisk mikrofon, de 3 lange huller er udstanset, men kan muligvis kun være det midterste hul, fastmonteret spiralledning med et stort specielt stik i modsatte ende.

 

Mikrotelefon til danMark 1 og danMark 2: Dynamisk mikrofon, de 3 lange huller er udstanset, men kan muligvis kun være det midterste hul, aftagelig spiralledning (modularstik 4/4 af RJ typen).

 

Mikrotelefon til danMark Classic, danMark Svar og danMark 2 elite: Elektret mikrofon, de 3 aflange huller er IKKE udstanset, men har et lille hul til mikrofonen, aftagelig spiralledning (modularstik 4/4 af RJ typen).

 

GNT-A danMark Svar Modparten kan ikke høre noget: Mikrofonen til danMark Svar skal være af typen elektret mikrofon.

Afhjælpning: Mikrotelefoner af denne type kan KUN byttes med mikrotelefoner fra telefonapparaterne danMark Classic og danMark 2 elite. Mikrotelefoner fra apparat-typerne danMark 1 og danMark 2 (dynamiske mikrofoner) kan IKKE benyttes på danMark Classic, danMark 2 elite og danMark Svar (og omvendt for den sags skyld). Kan naturligvis også skyldes fejl i mikrofonen, men det er sjældent.

Svar funktionen virker ikke: Netadapteren er ikke tilsluttet, ikke tændt eller netadapteren er defekt.

Afhjælpning: Tilslut netadapteren eller tændt netadapteren. Er 230 volt stikkontaktens afbryderknap i stilling tændt, men giver ikke telefonapparatet spænding til svarfunktionen, undersøges om 230 volt stikkontakten skulle være defekt. Prøv med f. eks. en bordlampe, om der er spænding på stikket.

Er der spænding på 230 volt stikkontakten, den er tændt og netadapteren er isat og tilsluttet telefonapparatet, er der fejl enten på netadapteren eller telefonapparatet og du må en tur i telebutikken. Apparatet er udgået for flere år siden, så det er muligt, at telebutikken ikke kan hjælpe.

Netadapteren kan sikkert købes eller skaffes, men du skal sikre dig, at udgangsspændingen og type (veksel- eller jævnspænding) er den samme som på den gamle netadapter (9 volt jævnspænding (DC)) OG at plus og minus (polariseringen) er som den gamle. Nogle adaptere har plus på benet og minus på ringen og andre minus på benet og plus på ringen.

Det indtalte svar er slettet: Netadapteren har været afbrudt. Den indtalte besked slettes øjeblikkeligt, hvis netadapteren afbrydes.

Afhjælpning: Optag beskeden på ny.

Rengøring af telefonapparat Brug ALDRIG acetone, husholdningssprit, renset benzin eller andre skrappe rengøringsmidler.

Acetone vil DEFORMERE plastik, det smelter simpel hen. Husholdningssprit indeholder et stof, der skal forhindre dig i, at filtrerer spritten gennem aktivt kul, så det kan bruges til at drikke. Dette stof er noget rigtigt fedtet stads. Prøv at pudse vinduer eller spejle med husholdningssprit, så skal du se. Renset benzin kan have samme ødelæggende effekt som acetone.

Normalt anbefaler telefonfabrikkerne, at aftørre apparatet med en, i vand, opvredet klud, men er apparatet meget kedeligt skal der bruges andre metoder. Især de grå eller hvide plastikapparater får meget hurtigt en gullig overflade fra luftens iltning, tobaksrøg og støv, men også sorte apparater bliver kedelige.

Køb noget rensevæske, som man bruger til at rense malerier, det kan sikkert købes i hobbyforretninger eller byggemarkeder. Det er ikke så skrapt, men kan fjerne fedt og tobaksrøg. Eventuelt kan 96% finsprit bruges, hvis man kan nænne det.

Du skal også købe noget autovoks til biler, det flydende synes at være bedst og samtidig kan du også købe noget “vinyl glans”, som man bruger til bilers instrumentbord og indtræk (spraydåse). Du skal bruge en klud til hvert middel, altså ikke bruge den samme klud til det hele.

Apparatet skal være afbrudt under rengøringen og du skal sørge for lidt ventilation.

Smør omhyggelig rensevæsken på apparatet, men pas på med ikke at komme væsken ind i elektriske kredsløb eller tastatur (kom rensevæsken på en klud, ikke direkte på apparatet). Lad det sidde på en 5-10 minutter og puds det så af. Det er muligt, at operationen skal gentages flere gange.

Plastikledninger skylles under lunkent vand, men pas på, ikke at gøre stikkene våde. Stofledninger tørres af med en opvredet klud (i vand) eller evt. lidt rensevæske.

Når du er tilfreds med affedtningen, gnides apparatet ind i autovoksen, kom voksen på en klud. Lad det sidde på en 5 minutters tid og polér så, jo mere jo bedre. Operationen skal måske gentages et par gange.

Når du er tilfreds med poleringen, så sprøjt lidt vinylglans på siden af apparatet og fordel det med en klud, gentages eventuelt. Men pas på at du ikke sprayer ind i elektriske dele, mikrofon og telefonkapsler.

Efterpolér grundigt.

Vinylglansen har størst effekt på blankt plastik, mindre på ru plastik, metal og bakelit. Plastikledninger kan også sprayes med vinylglans, men igen, pas på ikke at spraye på stikkene.

Var der småridser på apparatet vil du nu se, at disse næsten er forsvundet, men afhænger naturligvis af, hvor dybe disse er og hvor grundigt du polerer.

Telefonapparatet henstilles et døgns tid, så rensevæske, voks, vinylspray mm. er fordampet. Sæt aldrig apparatet til telefonstikket lige med det samme.

PAS PÅ! Prøv aldrig at fjerne fingerskiven (den klare plastikskive på nummerskiven, som du drejer rundt). Især på apparattyperne F47/F51/F61, F52/F62 og F68 “smutter” fjederen meget let ud og så har du en nummerskive, der ikke længere duer. Fjederen kan naturligvis samles igen, men det er meget svært, selv for teleteknikere. Desuden vil den formodentlig komme ud af stilling, så nummerskivens kortslutningskontakter ikke slutter og bryder de rigtige steder.

 

Jeg har prøvet, at rense en Ericofon (plastik), som ellers var på vej til Genbrugspladsens container for elektronik, fordi apparatet var et vrag. Den er nu så flot, at den er kommet med i min lille private telefonapparat udstilling. Efterfølgende fik også en MA35 og MA51 en tilsvarende tur og med samme resultat.

Og så behøver du ikke at adskille apparatet under proceduren, det kan sagtens lade sig gøre uden. Hvis du ved hvad du har med at gøre og kan samle apparatet igen, kan du naturligvis adskille apparatet for en grundigere renovering. Hvis du alligevel har adskilt apparatet så giv nummerskivens impuls- og kortslutningskontakter en gang “kontaktrens” (Spray, købes i elektronikforretninger o. lign.). Gaffelkontakten får samme tur. Brug aldrig kontaktfile på nyere telefonapparater, da kontakterne på disse som regel er belagte med guld, sølv eller andre metaller der har en god ledeevne. Sliber du det af, er der måske ikke mere kontakt.

Desværre glemte jeg, at tage et par fotografier før jeg gik i gang, så jeg har ingen “før” fotografier.

OBS!

Telefonapparater af metal, f. eks. D08, D30, MA35 o. lign. kan være så medtagne af rust, at en affedtning/polering ikke kan gøre det. Så skal apparatet adskilles og alle (synlige) metaldele afslibes. Herefter sprøjtelakeres disse med en højglans lak……………MEN…..

KØB EN FARVE DER SVARE TIL DEN ORIGINALE (typisk sort), SÅLEDES AT APPARATET EFTER RENOVERINGEN TAGER SIG UD, SOM OM DET LIGE HAVDE FORLADT FABRIKKEN. Stafferinger er svære at lave, men har engang set noget a la letreset, som kan gnides på, men….

Der er ikke noget mere gyseligt end telefonapparater der er forgyldte, forkromet (bortset fra de dele der i forvejen er forkromet) eller er lakeret i en farve, som slet ikke passer til apparatet.